Om Mykland

Mykland er ei lita bygd i Aust-Agder. Den utgjør i hovedsak den nordre delen av Froland kommune. Bygda strekker seg langs riksvei 42 mellom Hinnebu og Mjåland og videre langs fylkesveien til Risdal og Skjeggedal. Tettstedet Mykland er et bygdesenter med skole, butikk og nyåpnet bensinstasjon.

Bygdelaget har de siste årene vært en viktig drivkraft i bygda. Laget arrangerer en rekke sosiale sammenkomster i tillegg til å være et talerør overfor kommunen og andre samfunnsinstitusjoner.

I juni 2008 ble bygda rammet av den største skogbrannen i Norge på 150 år. Dette har ført til prosjektet Mykland- Veien videre, som har som mål å revitalisere og utvikle bygda ytterligere.

Prosjektet arrangerte den 9.mai 2009 Myklandsdagen sammen med lag og foreninger i bygda, Froland kommune, landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Aust Agder og Innovasjon Norge. Dagarrangementet var den første bygdeutviklingsdagen i Aust Agder, med et besøkstall på nesten 1000! På kvelden braket det løs med en kjempeflott dansegalla i innleid telt. Dette ble en kjempesuksess! Bygda har dermed bevist at de har potensiale og pågangsmot til å reise seg ut av asken etter den store skogbrannen. Nå vil bygda vanne spirene som kommer opp, og setter fokus på å komme videre.