MYKLAND IDRETTSLAGÅRSMØTE


Tid: Onsdag 02.02.2022 kl. 19:00.Sted: Kjelleren på ungdomshuset
Saksliste
Sak 1). Godkjenning av innkalling og dagsorden.Sak 2). Valg av møtelederSak 3). Valg av protokollfører og 2 til underskrift av protokollSak 4). ÅrsmeldingSak 5). Regnskap og budsjettSak 6). Innmeldte saker (Saker som må behandles før årsmøtet) Sendes på e-post til trygve-u@online.no innen28.01.20227). ValgDet servers smørbrød og marsipankake.
Vel møtt!
Styret Mykland Idrettslag

Comments are closed.