Lag og foreninger

Mykland Bygdelag
Leder: Trond Atle Vanebo-Høyland
Mob:   98 07 05 73
Epost: post@mykland.org

 

  • Senior Komiteen
    Kontakt person: Frøydis Kile
    Mob: 90 73 01 15

Mykland Idrettslag
Leder: Trygve Usterud,
Mob:   90 93 94 27


Mykland Skytterlag
Kontaktperson: Lars Johan Skjeggedal,
Tlf:                          37 03 73 03
Mob:                      41 44 40 17
Epost:                  lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no
http://www.skytterlag2.no/mykland/


Risdal Grendelag
Leder: Tellef Gjømle,
Tlf:       37 03 87 58
Epost: tellefg@online.no


Risdal Fritidsklubb
Leder: Henning Kile Gyenese,
Tlf:       45 69 84 51
Epost: hgyenese@hotmail.com
________________________________________________________________________________________________________________

Lyngbo-hytta
Tlf:       48 02 97 59
Epost: oma@lyngbohytta.no
www.lyngbohytta.no


 

Froland Skogeigerlag
Leder: Jannicke Modell Røhmen,
Tlf:       37 03 73 03
Mob:   99 31 71 45


Rosef Grendehus
Kontaktperson: Arna Abrahamsen,
Tlf:    95 84 60 61/90 04 24 53


Mykland Storvald


Frihug UL
Leder: Geir Haugås,
Mob:   90 60 18 71


Førevann Velforening
Kontaktperson: Torgny Valborgland,
Mob:                    91 38 55 33