Lag og foreninger

Mykland Bygdelag
Leder: Trond Atle Vanebo-Høyland
Mob:   98 07 05 73
Epost: post@mykland.org


Mykland Idrettslag
Leder: Henning Kile Gyenese
Mob:  45 69 84 51


Mykland Skytterlag
Kontaktperson: Lars Johan Skjeggedal,
Tlf:                          37 03 73 03
Mob:                      41 44 40 17
Epost:                  lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no


Risdal Grendelag
Leder: Tellef Gjømle,
Tlf:       37 03 87 58
Epost: tellefg@online.no


Risdal Fritidsklubb
Leder: Henning Kile Gyenese,
Tlf:       45 69 84 51
Epost: hgyenese@hotmail.com
________________________________________________________________________________________________________________

Lyngbo-hytta
Tlf:       48 02 97 59
Epost: oma@lyngbohytta.no
www.lyngbohytta.no


Froland Skogeigerlag
Leder: Trygve Usterud,
Mob:   909 39 427


Rosef Grendehus
Kontaktperson: Arna Abrahamsen,
Tlf:    95 84 60 61/90 04 24 53


Mykland Storvald


Frihug UL
Leder: Geir Haugås,
Mob:   90 60 18 71


Førevann Velforening
Kontaktperson: Torgny Valborgland,
Mob:                    91 38 55 33