Kjøring på skolens område!

Fikk en ganske fortvilet epost av rektor på skolen her på Mykland. I løpet av helga så har det våre noen å kjørt med bil på skolens område og sladdet og herja slik at de ikke kan bruke uteområdene til ski leik og annet. Til og med våre på fotballbanen! For håpe ikke den tokk skade av det!
Dersom det er noen som føler seg truffet eller har vurdert det, vennligst LA VÆR!!
Vennligst spre denne slik at vi kan ha plassen åpen å måtte slippe å lukke igjen med bommer!

Comments are closed.