Hastemøte angående fremtiden til Ungdomshuset\Fritun på Mykland.

Hastemøte angående Fritun (Ungdomshuset) på Mykland, torsdag 16.januar kl 19.30, på Ungdomshuset!!
Froland Kommune v\Teknisk Etat har sendt et varsel til Mykland Bygdelag angående Fritun (Ungdomshuset) om evt salg av huset. Forslaget vil bli tatt opp i kommunestyret førstkommende styremøte 06.02.2014. Kommunen er i innsparingsmodus, og dette berører nå også Ungdomshuset.
Mykland Bygdelag vil kj…empe for å beholde Fritun, men trenger hjelp fra bygda. De kaller derfor inn alle lag, foreninger og Bygdefolk til et felles møte der vi kan drøfte denne saken og komme med forslag og alternativer fremfor å selge bygningen. Alle ønskes vel møtt, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, selv om dette blir på kort varsel. Mvh Mykland Bygdelag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.