Årsmøte Mykland IL onsdag 21.mars, kl 19.00

MYKLAND IDRETTSLAG

ÅRSMØTE

Tid: Onsdag 21.mars 2018 kl. 19:00

Sted: Kjelleren på Ungdomshuset

SAKSLISTE:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Valg av referent (protokollfører) og 2 til å underskrive protokoll

Sak 4. Årsmelding for 2016

Sak 5. Regnskap og budsjett

Sak 6. Innmeldte saker (Saker som må behandles før årsmøtet sendes på mail til Trygve-u@online.no innen 20.03.2018)

Sak. 7. Valg

Alle som har anledning er hjertelig velkomne. Enkel bevertning

Mvh Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.