ÅRSMØTE MYKLAND BYGDELAG

Mykland bygdelag inviterer til årsmøte.

Mandag 17. Mars Kl: 19.00 Sted: Myland Ungdomshus

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og 2 stk til å godkjenne protokoll
  • Årsmelding
  • Årsplan
  • Regnskap
  • Valg Mykland bygdelag
  • Valg av medlemmer til komite for Fritun
  • Valg Valgkomiteen
  • Annet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 13 mars. Sakene kan sendes på mail til Henning Kile Gyenese. Mail adr: henning@mykland.org

Det blir enkel servering.

Mvh Mykland Bygdelag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.