Årsmøte Mykland Bygdelag Onsdag 9.mars kl 19 på Fritun

Årsmøtet i Mykland Bygdelag blir onsdag 9.mars kl 19 i kjelleren på Fritun/Ungdomshuset. Saksliste
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer
• Valg av to personer til å signere protokollen
• Årsmelding
• Regnskap
• Valg
• Eventuelle saker må være oss i hende senest 3/3-16. Ring Mona 91581596.
 
Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.