NY DATO! Årsmøte Mykland Bygdelag

Da var det på tide med et årsmøte, det blir 16.Juni kl 19.00. Se bilde for mer info.

Comments are closed.