Årsmøte for Risdal grendelag

Årsmøte for Risdal grendelag

Tid: Tirsdag 27.februar

Kl: 19.00

Sted: Risdal Grendehus

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av møteleder

Sak 3: Valg av protokollfører og 2 til å underskrive protokoll

Sak 4: Årsmelding

Sak 5: Regnskap 2017

Sak 6: Budsjett for 2018

Sak 7: Aktivitetsplan for 2018

Sak 8: Info fra styret

Sak 9: Innkomne saker (Fremlegges på årsmøtet)

Sak 10: Valg

Saker som ønskes lagt fram på årsmøtet må være leder Tellef Gjømle i hende innen fredag 23.02.2017.

Det vil bli en enkel bevertning.

Velkommen!

Styret Risdal Grendelag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.