• Mykland kirke
  • Mykland
  • Mykland
Årsmøte for Mykland bygdelag

ÅRSMØTE innkalling og saksliste 22.mars 2018

Påskeverksted på Fritun mandag 26.mars.

  Mykland Bygdelag Arrangerer også i år Påskeverksted for store og små på Fritun. (Kjelleren) Mandag 26.3.18 Kl 15.30 til 18.30. 50 Kr pr barn. Vi ser helst at barna ikke kommer alene!   Det vil være kiosk med salg av kiosk varer og pølser. Håper vi ses.         Hanne Cecilie V-H […]

Løypen til Vorehei blir kjørt opp med nye spor om morgenen lørdag 17.mars.
Påskebasar Risdal Grendehus, kl 18.30 fredag 23.mars.

BASAR på Risdal grendehus fredag 23. mars 2018, kl. 18:30 Det vil bli åresalg og loddbøker. Enkel bevertning Alle hjertelig velkommen! NB! Gevinster tas imot med takk. Hilsen basarkomiteen Risdal grendelag

Påskequiz Risdal Grendehus, onsdag 28.mars.

PÅSKEQUIZ Vi ønsker alle velkommen til påskequiz på Risdal grendehus onsdag 28. mars 2018, kl. 20:00 Inngang kr 100,- Best å få litt sving på hjernecellene før de drukner i kvikklunsj og appelsiner . Det serveres litt å bite i. NB! 18-års grense Hilsen Kine og Karin

Årsmøte Mykland IL onsdag 21.mars, kl 19.00

MYKLAND IDRETTSLAG ÅRSMØTE Tid: Onsdag 21.mars 2018 kl. 19:00 Sted: Kjelleren på Ungdomshuset SAKSLISTE: Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder Sak 3. Valg av referent (protokollfører) og 2 til å underskrive protokoll Sak 4. Årsmelding for 2016 Sak 5. Regnskap og budsjett Sak 6. Innmeldte saker (Saker som må […]

Oppkjørte løype til Vorehei.

Løypen til Vorehei er kjørt opp med nye ski spor Fredag 9.mars. God tur.

Lørdagskafé 3. Mars kl13 -16.00
Lysløype ved Mykland Oppvekstsenter og skiløype til Vorehei er kjørt opp i dag fredag 2.mars. God tur.
Skirenn i lysløypa på Mykland

På grunn av mye snø fortsetter skirennet på Mykland uka etter vinterferien, uke 9. Mykland idrettslag